De agenda van deze week

18 september 2023

De commissie Werk en Middelen en de commissie Onderwijs en Samenleving komen donderdag 21 september bij elkaar. De commissies Onderwijs en Samenleving begint een uur later.

Commissie Werk en Middelen

20:00 uur Commissiezaal Stadhuis

Op de agenda

Hamerstuk: Verordening Regionale commissie bezwaarschriften Leidse regio

Bespreekstukken

  • Strategie Circulaire Economie 2024-2027
  • Advies gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media over de representativiteit van de lokale omroep voor Leiden voor de periode 2023-2028
  • Financiële verordening 2023
  • Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp ‘Grip op grote projecten’

Commissie Onderwijs en Samenleving

21:00 uur Raadzaal Stadhuis

Op de agenda: Kaderbesluit Sportpark De Mors

Commissievergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De vergaderingen zijn ook online te volgen. De uitgebreide agenda’s zijn in te zien op Parlaeus.