De agenda van deze week

13 november 2023

Donderdag 16 november komt de commissie Onderwijs en Samenleving en de commissie Onderwijs en Samenleving bij elkaar. Hieronder een samenvatting van de agenda's. Op Parlaeus staan de uitgebreide agenda's met de bijbehorende stukken.

Commissie Onderwijs en Samenleving

donderdag 16 november 20:00 uur Raadszaal Stadhuis

Op de agenda:

 • Presentatie onderzoeksopzet Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting

Hamerstukken

 • Herziening samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg Holland Rijnland
 • Herziening samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg Leidse regio
 • Benoemen nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
 • Benoeming drie nieuwe leden RvT Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden
 • Verordening tot wijziging van de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022 
 • Begrotingswijziging 2023 Hecht (uitvoerend orgaan van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)

Horen insprekers

 • ‘Een vliegende start’ Onderwijskansenbeleid Leiden 2023 - 2026 (RV 23.0108)

Bespreekstukken

 • Leidse Visie Gelijke Kansenaanpak
 • Herijking programma Leiden Inclusief 2023-2025
 • Concept zienswijze Regiovisie Huiselijk Geweld voor regio Hollands Midden

De uitgebreide agenda is in te zien op Parleaus. Daar is de vergadering ook live te volgen. 

Commissie Werk en Middelen

Donderdag 16 november 20:00 uur Commissiezaal Stadhuis

Op de agenda

Horen insprekers Beleidsplan Armoede 2024-2026 Samen Sterker

Hamerstukken

 • Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld Leiden 2024
 • Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld Leiden 2024
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Leiden 2024
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Leiden 2024
 • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Leiden 2024
 • Verordening op de heffing en invordering van leges 2024
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling BSGR 2024

Bespreekstuk

 • Re-integratieverordening Participatiewet 2023 Leiden

De uitgebreide agenda is in te zien op Parleaus. Daar is de vergadering ook live te volgen.