Deze agenda van de gemeenteraad van deze week

30 januari 2023

Donderdag 2 februari komt de gemeenteraad voor het eerst dit jaar bij elkaar. In 2023 vergaderen de gemeenteraad en de commissies in een 4-wekelijkse cyclus. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan bij de vergadering aanwezig zijn of deze live meekijken.

Op de agenda:

 • Het afscheid van raadslid Sophie Brinkel (CDA) en de benoeming van Tobias Sandoval Garcia (CDA) tot raadslid en Abdullah Al-Awwadi (PvdA) tot duo-lid.
 • De ondertekening van het bestuursakkoord 2022-2026.
 • De hamerstukken:
  • Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden Leiderdorp uit het rapport ‘Beleid en beheer van de riolering’
  • Verrekening bestuurlijk boete Wet inburgering gemeente Leiden 2023
  • Aanvraag gemeentegarantie Stichting Universitaire Woonwijk Boerhave
  • Schrappen kleureneis voor zonnepanelen in zuidelijke schil
  • Intrekken Deelverordening cultuur 2023
 • De bespreekstukken:
  • Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023
  • Motie: Wacht niet langer met de opkoopbescherming

De agenda met alle stukken is te vinden op Parlaeus. Daar is de vergadering vanaf 20.00 uur ook live te volgen.