De agenda van deze week

10 januari 2023

De gemeenteraad is weer terug van reces. In 2023 vergaderen de gemeenteraad en de commissies in een nieuw 4-wekelijkse cyclus. De vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies zijn openbaar. Het is dus mogelijk om bij een vergadering aanwezig te zijn of om deze vanuit huis live mee te kijken.

Deze week vinden er twee commissievergaderingen plaats.

Commissie Onderwijs en Samenleving

Donderdag 12 januari 20:00 uur in de commissiezaal Stadhuis

Onderwerpen:

  • Uitvoeringsbesluit openbare ruimte Indoor Sportcentrum
  • Startprogramma Raad 2022 – 2026: Gezondheidsbeleid
  • Wethoudersbrief stand van zaken Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De vergadering is op Parlaeus online te volgen. Of kijk alvast naar de agenda van de commissie.

Commissie Werk en Middelen

Donderdag 12 januari 20:00 uur in de Raadszaal Stadhuis

Onderwerpen:

  • Presentatie Cultureel vastgoed
  • Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
  • Aanvraag gemeentegarantie Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave
  • Intrekken Deelverordening cultuur

Op Parlaeus kunt u online meekijken en de agenda inzien.