Gemeenteraad donderdag 9 november

6 november 2023

Deze week komt de gemeenteraad bij elkaar voor het einddebat over de programmabegroting 2024 en andere Planning & Control-stukken. Deze vergadering begint om 16:00 uur.

De Planning & Control cyclus kent een aantal vaste bespreekstukken die jaarlijks terugkomen. In het najaar is dit de begrotingsbehandeling voor 2024. Daarbij geven voortgangsrapportages inzicht in het verloop van de begroting tot nu toe. het afdoen van moties, die twee keer per jaar geclusterd worden in een apart raadsvoorstel, gebeurt ook bij de behandeling van de P&C-stukken

De afgelopen twee weken zijn alle P&C stukken besproken in de commissies. Donderdagavond worden de moties en amendementen besproken. 

De uitgebreide agenda is in te zien op Parlaues. Daar is de vergadering ook live te volgen.