Informatie rond afscheid oude raad en installatie nieuwe raad

28 maart 2018
Afscheid oude raad

Op woensdagavond 28 maart wordt in een speciale vergadering afscheid genomen van de gemeenteraad 2014 -2018. Die avond zal afscheid worden genomen van 23 raadsleden. Deze leden zijn niet opnieuw gekozen als raadslid of waren niet opnieuw verkiesbaar omdat zij besloten hebben te stoppen met het raadslidmaatschap. De voorzitter van de Raad, burgemeester Henri Lenferink, zal woorden van dank spreken richting de scheidende leden.

Tijdens de vergadering van woensdagavond zal ook een advies worden uitgebracht door de commissie die de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden heeft onderzocht. Deze commissie bestaat uit drie raadsleden uit de afgelopen raadsperiode. Hun taak is na te gaan of de benoemingen niet in strijd zijn met de regels van de Kieswet en Gemeentewet. In de geloofsbrieven geven de aankomende raadsleden bijvoorbeeld aan welke functies zij in het dagelijks leven vervullen en dat zij in Leiden wonen. Overigens blijven alle leden tot 24.00 uur raadslid.

 

Datum:             28 maart 2018

Tijd:                  20.00 uur

Locatie:            Raadzaal Stadhuis

 

Installatie nieuwe raad

Op donderdagavond 29 maart wordt in een speciale vergadering de gemeenteraad 2018 -2022 geïnstalleerd. Alle raadsleden leggen tijdens deze installatie de eed of de belofte af waardoor ze straks officieel bevoegd zijn hun functie uit te oefenen.

 

Datum:             29 maart 2018

Tijd:                  20.00 uur

Locatie:            Raadzaal Stadhuis

Wilt u weten wie de nieuwe raadsleden zijn, bekijkt u dan de verkiezingsuitslag.