De agenda van deze week

4 september 2023

Op donderdag 7 september komt de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en de commissie Stedelijke Ontwikkeling bij elkaar. Kijk hieronder voor meer informatie.

Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

De vergadering begint om 20:00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis.

Er hebben zich een groot aantal insprekers aangemeld.

Hamerstukken:

  • Wijziging op het reglement van orde voor de gemeenteraad Leiden
  • Verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissises Leiden
  • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2020
  • Intrekken deelverordening subsidie privaat gefinancierde parkeergelegenheden 2016

Bespreekstukken

  • Uitvoeringsbesluit Jan van Houtkade/Koepoortsbrug (onderdeel Singelpark) 
  • Agenda Autoluwe binnenstad - Herinrichting openbare ruimte Noordeinde 

De uitgebreide agenda is in te zien op Parlaeus

Commissie Stedelijke Ontwikkeling

De commissie Stedelijke Ontwikkeling gaat voorafgaand aan de vergadering op werkbezoek bij het Energiepark.

De vergadering begint om 20:30 uur in de Commissiezaal van het Stadhuis.

Er hebben zich verschillende insprekers aangemeld. 

Bespreekpunten

  • Bestemmingsplan Morsportgebied (insprekers)
  • Bestemmingsplan Willem de Zwijgerlaan blokken 1-5 (insprekers)

Verder op de agenda:

  • Een presentatie over woningmarktreguleringsinstrumenten
  • Voortzetting samenwerking warmte Leidse regio

De  uitgebreide agenda is in te zien op Parlaeus.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies zijn openbaar. Het is dus mogelijk om bij een vergadering aanwezig te zijn of om deze vanuit huis live mee te kijken.