Zelf plan indienen

Met je eigen plan naar de gemeenteraad! Met het burgerinitiatief kun je zelf meedenken met het stadsbestuur. In het initiatief geef je suggesties over wat er anders en beter kan in Leiden. Met het burgerinitiatief neem je zelf het heft in handen en kun je jouw eigen voorstel op de agenda van de gemeenteraad zetten. Met een burgerinitiatief reageer je niet op wat de gemeente wil, maar kan de gemeente juist reageren op wat jij wil.

Mogelijke onderwerpen

Het burgerinitiatief staat vooral open voor ideeën en plannen om jouw buurt, jouw wijk, en jouw stad te verbeteren. Mogelijke onderwerpen zijn de aanleg van een speeltuin of een park of het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren.

Er zijn ook onderwerpen waar geen burgerinitiatief over ingediend kan worden. Zo maken de gemeentebegroting en de gemeentelijke belastingen of onderwerpen waarover de gemeenteraad minder dan twee jaar tevoren heeft besloten geen deel uit van het burgerinitiatief. Ook onderwerpen waarover de gemeenteraad niet beslist vallen buiten het burgerinitiatief. Denk hier aan landelijke of provinciale wet- en regelgeving. Verder zijn onderwerpen die behoren tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester uitgesloten. Hieronder vallen bijvoorbeeld onderwerpen zoals het nemen van verkeersbesluiten om een veiligere verkeers- of parkeersituatie in de straat of wijk te creëren. Onderwerpen die alleen een voor jou zelf belangrijk zijn, worden ook niet in behandeling genomen.

Voorwaarden

Alle inwoners van Leiden van 16 jaar of ouder mogen een burgerinitiatief indienen. Dit kan een uitgewerkt plan zijn, maar dat hoeft niet. Als je wil dat de gemeenteraad zich over een bepaald onderwerp buigt, mag je het ook zonder volledige uitwerking opsturen. Het burgerinitiatief kun je indienen via de griffie. De indiening moet aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De indiener woont in Leiden en is minimaal 16 jaar oud;
  • Het burgerinitiatief is voorzien van de naam, adres en geboortedatum van de indiener;
  • Het voorstel bevat een uitleg;
  • Het gaat niet om een uitgesloten onderwerp;
  • Het burgerinitiatief is ondertekend door zeker tien medestanders, die ook in Leiden wonen en minimaal 16 jaar oud zijn.

De behandeling

Het burgerinitiatief wordt gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Hij beoordeelt of het om een formeel geldig verzoek gaat. Daarna bekijkt de gemeenteraad of het onderwerp onder zijn bevoegdheid valt. Is dat het geval? Dan komt het burgerinitiatief binnen twaalf weken op de agenda. Wanneer de raad er niet over gaat, wordt het burgerinitiatief doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders.
De inhoudelijke behandeling van het burgerinitiatief vindt vaak plaats in een raadscommissie. De indiener krijgt een uitnodiging voor de vergadering en kan een mondelinge toelichting geven.
De indiener van het burgerinitiatief krijgt een schriftelijke bevestiging van het besluit. Wanneer het burgerinitiatief wordt afgewezen moet de gemeenteraad een duidelijke uitleg geven. Net als bij gewone besluitvorming kan de hele procedure een paar maanden tot een half jaar duren.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over het burgerinitiatief of wil je meer informatie? Hiervoor kun je contact opnemen met de griffie via het contactformulier.