Christiaan Mulder

Christiaan Mulder

Ik woon in de Pesthuiswijk.

Binnen de gemeenteraad ben ik:

  • Raadslid
  • Lid commissie Werk en Middelen

Ik ben raadslid om deze reden: 

Ik maak me zorgen over de staat van de gemeentelijke financiën. De schulden van de gemeente zijn op een recordhoogte, de woonlasten rijzen de pan uit en tegelijkertijd blijft de gemeente geld uitgeven aan goudgerande plannen. Ik wil ervoor zorgen dat Leiden weer een financieel gezonde stad wordt; hierbij hoort het maken van keuzes, wat doen we wel en wat doe we niet. Niet alles kan namelijk. 

Tegelijkertijd moet de stad aantrekkelijk zijn voor ondernemers om te ondernemen. Dus geen onnodige belemmeringen en voldoende ruimte om uit te breiden. Ondernemers zijn namelijk de banenmotor van onze wijk en stad. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met Leiden. 
 

Mijn favoriete plek in Leiden is:

Het Bio Science Park is niet alleen mijn favoriete plek omdat ik hier woon, maar omdat het de meest innovatieve plek van Nederland is. Hier worden de oplossingen bedacht voor de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast laat het Bio Science Park zien dat verschillende functies wel degelijk samengaan, van wonen en het bedrijfsleven tot horeca en zorg. Deze formule zouden we breder moeten uitrollen om Leiden een aantrekkelijke stad te houden. 

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Inspecteur der Rijksfinanciën bij het Ministerie van Financiën (betaald)