Juliette Gilissen-Verplancke

Juliette Gilissen-Verplancke

Contactgegevens

06 55 80 46 47

Ik woon in de Gasthuiswijk.

Binnen de gemeenteraad ben ik:

  • Raadslid
  • Lid commissie Stedelijke Ontwikkeling
  • Woordvoerder commissie Werk en Middelen

Ik ben raadslid om deze reden:

Ik ben raadslid, omdat het altijd beter kan! Leiden is een prachtige stad, met flinke uitdagingen en het moet een prachtige stad blijven. Om in te wonen, te werken en te genieten.

Dat betekent dat er steeds opnieuw belangen gewogen moeten worden om de balans te behouden, zeker bij de uitdagingen waar we voor staan op gebied van wonen, werken en genieten.

Vanuit het liberale gedachtengoed van vrijheid en verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, draag ik graag mijn steentje bij aan het vinden van de juiste balans.

Mijn favoriete plek in Leiden is:

Leiden vanaf het water. Genieten van onze stad vanaf het water is fantastisch. Je ervaart de stad op een hele andere manier. Langs de Sterrenwacht en de Hortus, het Plantsoen, de Haven, de binnenstad met de markt en gezellig volle terrassen, allemaal mooie plekjes van Leiden. En stap ik van de boot af, dan is de Burcht voor mij de mooiste plek. Midden in de stad met een prachtig uitzicht over de stad.

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Zelfstandig ondernemer (betaald)
  • Docent Burgerschap bij mboRijnland te Leiden (betaald)