Vergaderingen

Overzicht van vergaderingen

Op zoek naar een specifieke vergadering? In de kalender op Parlaeus zie je wanneer de vergaderingen zijn. Je vindt daar ook de agenda met onderwerpen en de vergaderstukken. Kun je een vergadering niet bijwonen? Via Parlaeus is de vergadering live te volgen of achteraf on demand terug te kijken.

Volgorde van vergaderingen

Sinds 1 januari 2023 volgen de vergaderingen een vaste volgorde die zich elke 4 weken herhaalt:

Tabel: volgorde van vergaderingen
week 1week 2week 3week 4
Donderdag: Commissie Onderwijs en SamenlevingDonderdag: Commissie Stedelijke OntwikkelingDonderdag: Beeldvormende avondDonderdag: Gemeenteraad
Donderdag: Commissie Werk en MiddelenDonderdag: Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid  

Soms wordt van deze volgorde afgeweken, dat is dan altijd te vinden op Parlaeus.

Openbaar

De vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies zijn openbaar. Het is dus mogelijk om bij een vergadering aanwezig te zijn of om deze vanuit huis live mee te kijken. Vergaderingen starten om 20.00 uur. Soms is dat anders, dan staat dat vermeld in de kalender op Parlaeus. Het kan gebeuren dat agendapunten op een ander tijdstip worden behandeld dan in de agenda staat. De vermelde tijden zijn dan ook richttijden.

Let op: afhankelijk van de geldende coronamaatregelen, is het soms niet mogelijk de vergadering te bezoeken. Wel worden de vergaderingen altijd live uitgezonden en zijn ze achteraf online terug te kijken. Kijk altijd op Parlaeus wat de laatste informatie is over de vergaderingen.

Verloop van een gemeenteraadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering worden raadsvoorstellen besproken. Dit zijn voorstellen van het college aan de raad. Zo kan de raad worden gevraagd in te stemmen met een plan en geld ervoor beschikbaar te stellen.

Bespreekpunten en hamerstukken

Alleen de onderwerpen waar de fracties het in de raadscommissie niet over eens zijn geworden, worden uitgebreid besproken in de raadsvergadering. Dat worden dan ook de bespreekpunten genoemd. De voorstellen waarover de raadscommissie wel al overeenstemming heeft bereikt worden in de raadsvergadering behandeld als hamerstukken. Hamerstukken worden door de voorzitter afgehamerd zonder dat er verder over gedebatteerd wordt.

Bij de bespreekpunten krijgen alle fracties spreektijd om hun ideeën aan de andere raadsleden te presenteren. Er volgt er een debat waarin de leden elkaar proberen te overtuigen van hun standpunt. Ook de collegeleden worden uitgenodigd om tijdens de vergadering informatie te geven of verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes. Tenslotte zal er gestemd worden. Als de meerderheid van de raad vóór is, dan gaat het voorstel door. Is de meerderheid tegen, dan niet. 

Moties en amendementen

Tijdens de raadsvergadering hebben de fracties ook de mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen. Een motie vraagt om een uitspraak of actie van het college bijvoorbeeld om eerst iets nog verder te onderzoeken. Een amendement is een wijziging van het voorstel bijvoorbeeld om meer of minder geld beschikbaar te stellen.

Regels

Een raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze staan in het reglement van orde voor de gemeenteraad.