De raad

Duo-leden

Duo-leden zijn geen lid van de gemeenteraad. Een duo-lid is lid van een politieke partij en ondersteunt de raadsleden van die partij bij hun werkzaamheden.

Voorzitter en griffier

De voorzitter en de griffier zorgen er voor dat de vergaderingen van de gemeenteraad in goede banen worden geleid.

Voorzitter

De burgemeester van Leiden, Peter van der Velden, is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én van de gemeenteraad. De voorzitter is geen lid van de gemeenteraad en stemt dus niet mee over raadsbesluiten.

Griffier

De griffier van Leiden, Gerald van Leiden, is de eerste adviseur voor de gemeenteraad. 
Contact met de voorzitter en de griffier loopt via de griffie. Gebruik hiervoor het contactformulier.