Bert Jansen

Bert Jansen

Contactgegevens

06 30 01 93 98

Ik woon in Levendaal-Oost.

Binnen de gemeenteraad ben ik:

  • Raadslid
  • Lid commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Beheerder van volkstuin Ons Buiten te Leiden (betaald)
  • Penningmeester bij LBA Leidse Bond van Amateurtuinders (onkostenvergoeding)
  • Kascontroleur bij AVVN (onbetaald)