Referendumkamer

De Referendumkamer adviseert de gemeenteraad over alle zaken die met een referendum te maken hebben. De leden van de Referendumkamer adviseren gevraagd, ongevraagd en onafhankelijk.

  Een referendum

  Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. De kiesgerechtigde inwoners van Leiden mogen dan over een voorstel stemmen en brengen daarmee een advies uit aan de gemeenteraad.

  Lees meer over hoe een referendum werkt en hoe je er een kunt aanvragen op de pagina over een referendum aanvragen.

  Taken van de Referendumkamer

  De Referendumkamer ziet erop toe dat alle regels met betrekking tot referenda op een goede manier worden uitgevoerd. Die regels staan in de referendumverordening met de officiĆ«le titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent referenda (Referendumverordening 2008). Let op, deze verordening is per 5 februari 2022 aangepast.

  De Referendumkamer:

  • Adviseert de gemeenteraad over de vraag of het onderwerp van het referendumverzoek toelaatbaar is of niet
  • Adviseert de gemeenteraad over de vraagstelling voor referenda en over de toekenning van bijdragen voor campagneactiviteiten
  • Houdt toezicht op de uitvoering van de verordening en de stemprocedure
  • Adviseert bij geschillen tussen direct bij het referendum betrokken partijen
  • Adviseert over de evaluatie van de gehouden referenda

  De leden van de Referendumkamer

  De referendumkamer bestaat uit vier leden. De leden zijn door de gemeenteraad benoemd. Zij werken niet voor de gemeente Leiden en ook geen lid van de raad of het college van burgemeester en wethouders. De commissie is onafhankelijk.

  Leden

  Tabel: leden van de Referendumkamer
  Joop van Holsteijn (voorzitter)Hoogleraar politieke wetenschap Universiteit Leiden
  Philip van PraagUniversitair hoofddocent politicologie Universiteit van Amsterdam
  Bas ThomasSenior adviseur algemene en bestuurlijke zaken Kabinet van de Commissaris van de Koning, provincie Utrecht
  Marion VeerbeekAdviseur lokale democratie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Contact

  Vragen over een referendum kan je stellen aan de griffie. Post aan de Referendumkamer kun je sturen naar:

  Referendumkamer
  Postbus 292
  2300 AG Leiden

  Adviezen

  De Referendumkamer adviseert de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over alles wat met een referendum te maken heeft. De adviezen zijn openbaar en zijn te vinden in het Raadsinformatiesysteem in het themadossier Adviezen Referendumkamer.