Agenda's en stukken

Alle agenda's en stukken van de Leidse gemeenteraad en de raadscommissies staan op Politiek Portaal.

Wat vind je op Politiek Portaal?

Op Politiek Portaal vind je de volgende informatie:

  • Kalender met vergaderingen
  • Per vergadering een agenda en de vergaderstukken
  • Uitzending van de vergaderingen: live volgen en on demand terugkijken
  • Uitslag van stemmingen in de raad
  • Ingekomen stukken: brieven en voorstellen die de gemeenteraad heeft ontvangen
  • Vragen van de raad aan het college van burgemeester en wethouders

Hoe werkt Politiek Portaal?

Een korte uitleg over Politiek Portaal is te vinden via de helpfunctie van Politiek Portaal.