Commissie voor de Rekeningen

De Commissie voor de Rekeningen onderzoekt of het financieel beheer van de gemeente op orde is.

Met de jaarrekening verantwoordt het college in het voorjaar de besteding van het geld uit de begroting. Ieder jaar onderzoekt de Commissie voor de Rekeningen deze jaarrekening en geeft een advies aan de raad over de vaststelling hiervan. Ook houdt deze commissie zich bezig met zaken als de doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie, integriteit, informatieveiligheid en privacybescherming.

De Commissie voor de Rekeningen is een niet-politieke commissie: het gaat niet om partijpolitieke standpunten, maar om de controlerende rol van de raad op het gebied van de financiĆ«n.

Commissievoorzitter en commissiegriffier

De voorzitter en de commissiegriffier zorgen samen dat de vergadering in goede banen wordt geleid. Mocht je vragen heben over de commissie, neem dan contact op met de commissiegriffier.

De commissievoorzitter is Maarten de Crom.

De commissiegriffier is Saskia Hage. Saskia is bereikbaar via het contactformulier. Haar e-mailadres en telefoonnummer vind je bij De griffie.