Inspreken bij raadscommissies

Het is mogelijk om in te spreken bij commissievergaderingen. Door in te spreken kun je de gemeenteraad vertellen wat je van een plan vindt. Je kunt ook laten weten of je vindt dat de raad vóór of tegen een plan moet stemmen, of dat het plan moet worden aangepast.

Wie mag er inspreken?

Alle inwoners van Leiden mogen inspreken. Maar ook anderen die een belang hebben bij het onderwerp dat besproken wordt, bijvoorbeeld iemand met een bedrijf in Leiden.

Wanneer kan ik inspreken?

Raadsbesluiten worden voorbereid in een van de raadscommissies. Je kunt inspreken tijdens de vergaderingen van de commissies. Het is niet mogelijk om in te spreken bij een gemeenteraadsvergadering.
De onderwerpen zijn verdeeld over verschillende raadscommissies. Je kunt inspreken bij de raadscommissie waar jouw onderwerp bij past. Leiden heeft vier raadscommissies:

Bij het inspreken spreek je de gemeenteraadsleden aan, niet het college van burgemeester en wethouders. De raadsleden zijn namelijk degenen die in deze fase het besluit nemen over de plannen die op de agenda staan.

Over welke onderwerpen kan ik inspreken?

Op Parlaeus vind je de vergaderkalender met de onderwerpen die worden besproken bij de commissievergaderingen. Hier vind je ook de bijbehorende stukken.
Je kunt inspreken over:

  • Een onderwerp dat op de agenda staat.
    Let op! Sommige onderwerpen worden in twee vergaderingen besproken. Je kunt alleen inspreken wanneer het onderwerp voor de eerste keer op de agenda staat. Dit heet 'horen insprekers'. Tijdens de tweede vergadering bespreekt de commissie het onderwerp inhoudelijk en maakt daarbij gebruik van de informatie die bij het inspreken is verteld. Je kunt dan niet meer inspreken.
  • Een onderwerp dat niet op de agenda staat. 
    Je kunt ook inspreken wanneer jouw onderwerp niet op de agenda staat tijdens een vergadering. Wel moet het dan inhoudelijk bij de commissie horen. Je kunt dan inspreken tijdens het algemene agendapunt 'Burger aan het woord', dat bij elke vergadering op de agenda staat.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

De raadsleden luisteren naar jouw verhaal en stellen zo nodig nog verduidelijkende vragen. Wanneer zij een besluit nemen over een raadsvoorstel gebruiken zij daarbij alle stukken die het college heeft aangeleverd, alle brieven die zij over dit onderwerp hebben ontvangen, en de inbreng van alle Leidenaren die zij hierover hebben gesproken en die hebben ingesproken. Zo help je via jouw inspraakbijdrage de raadsleden om een goed afgewogen besluit te nemen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wil je inspreken bij een commissievergadering? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. Op het formulier kun je aangeven tijdens welke vergadering je wilt inspreken, over welk onderwerp en op welke manier. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een e-mail van de griffie met verdere informatie en instructies.
De deadline voor het aanmelden is uiterlijk 12:00 uur de dag vóór de dag van de commissievergadering.

Heb je vragen of heb je hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met de griffie.

 

Tips bij het inspreken

  1. Wanneer mogelijk, is het handig om een alternatief voorstel te sturen aan de commissieleden waarmee zij (deels) aan jouw wensen kunnen voldoen. Op deze manier laat je de commissieleden zien dat er meerdere oplossingen zijn waar zij voor kunnen kiezen.
  2. Voor veel insprekers blijkt maximaal vijf minuten (en soms dus minder) te kort om in te spreken. Toch zou dit genoeg tijd moeten zijn om de belangrijkste punten uit je verhaal naar voren te brengen. Gemiddeld is één A4-tje tekst ongeveer vijf minuten spreektijd.
  3. Als je wil kun je jouw spreektekst uploaden bij je aanmelding om in te spreken. De griffie zorgt er dan voor dat het voor de leden beschikbaar is. Als je er geen privacy gevoelige gegevens in zet, wordt je tekst openbaar geplaatst zodat het voor alle geïnteresseerden is na te lezen.

Openbare vergadering

Alle commissievergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat jouw inspraakbijdrage ook openbaar is, houd daar dus rekening mee. De vergaderingen worden live uitgezonden en zijn achteraf on demand terug te kijken via Parlaeus.