Commissie Stedelijke Ontwikkeling

Deze commissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen over de onderstaande onderwerpen. Wil je de raad laten weten hoe jij over een voorstel denkt? Dan kun je inspreken tijdens een commissievergadering.

  Onderwerpen

  • Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke planvorming, vastgoed, grondbeleid, wijkvisies
  • Parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt
  • Handhaving bouwen
  • Trekvaartplein
  • Monumenten

  Kalender en vergaderstukken

  Kijk op Parlaeus voor de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert.

  Commissieleden

  Commissieleden zijn raadsleden of duo-leden die door de gemeenteraad zijn benoemd om lid te zijn deze raadscommissie.

  Woordvoerders

  Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie, maar voeren het woord namens hun fractie over specifieke onderwerpen.

  Commissievoorzitter en commissiegriffier

  De commissievoorzitter en de commissiegriffier zorgen samen dat de vergadering in goede banen wordt geleid. De voorzitter is een raadslid, maar debatteert niet inhoudelijk mee met de vergadering. Mocht je vragen hebben over de commissie, neem dan contact op met de commissiegriffier.

  De commissievoorzitter is Antoine Theeuwen.

  De commissiegriffier is Bart Rijsbergen. Bart is bereikbaar via het contactformulier. Zijn e-mailadres en telefoonnummer vind je bij De griffie.