Mitchell Wiegand Bruss

Mitchell Wiegand Bruss

Contactgegevens

06 29 12 39 70

Ik woon in de Marewijk.

Binnen de gemeenteraad ben ik:

  • Raadslid
  • Fractievoorzitter
  • Lid commissie voor de Rekeningen
  • Woordvoerder commissie Werk en Middelen
  • Woordvoerder commissie Stedelijke Ontwikkeling
  • Woordvoerder commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Ik ben raadslid om deze reden:

Ik ben raadslid geworden, omdat ik zag dat er weinig contact tussen de politiek en de jongeren van de stad was. Veel jongeren gaan niet stemmen en dat is een probleem. De komende periode ga ik mij onvermoeibaar inzetten om de jongeren van Leiden beter te betrekken met de politiek. Ik zie het als mijn taak om het vertrouwen van jongeren, studenten en starters in de lokale politiek te verbeteren. Zij zijn immers de nieuwe generatie! 

Daarnaast kent onze stad grote opgaven op het gebied van wonen en klimaat. Het nijpende woningtekort en de klimaatcrisis raken juist jongeren het hardst, daarom wil ik mij hard maken voor de stem van deze generatie in het politieke debat. In de raad zal ik mij richtten op de dossiers stedelijke omwikkeling en cultuur. 
 

Mijn favoriete plek in Leiden is:

Toen ik in 2018 als student in Leiden kwam wonen en studeren, was het Rapenburg een van de eerste plekken die ik leerde kennen. Wie langs het Rapenburg loopt, loopt door de geschiedenis van onze stad. Langs het Academiegebouw, langs de studentenhuizen, langs de verenigingen en kroegen. Voor veel jonge mensen zijn de kroegen, cafés en studentenverenigingen die zich rondom het Rapenbrug bevinden een plek waar men elkaar kan ontmoeten en lief en leed kan delen. Het zijn de plekken die in de coronacrisis juist zo erg werden gemist. De jongeren van Leiden hebben deze plekken nodig! In een café vlak aan het Rapenburg werd dan ook het idee om SVL op te richten bedacht. Om die reden is deze plek een van mijn favoriete plekken in Leiden: hier komt het studentenleven écht samen.

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Relatiemanager bij ProDemos (betaald)
  • Raad van Advies Student en Stad Groningen (onbetaald)