De gemeenteraad van Leiden

De gemeenteraad bestaat uit 39 Leidenaren die namens de inwoners van Leiden de stad besturen. De leden van de raad worden elke vier jaar door de Leidse bevolking gekozen. De gemeenteraad vormt, samen met het college van burgemeester en wethouders, het bestuur van de gemeente.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie rollen. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen wat de gemeente allemaal doet en controleert of het college van burgemeester en wethouders dat inderdaad goed uitvoert. Het college neemt de dagelijkse besluiten. Dit noemen we de kaderstellende (bepalende) rol en de controlerende rol van de gemeenteraad.
De derde rol van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners van Leiden. Doordat de raadsleden zijn gekozen bij de verkiezingen, zijn de verschillende meningen van de Leidenaren terug te vinden in de gemeenteraad. Daarnaast praten de raadsleden veel met Leidenaren om hun mening te horen en zo nog beter namens de hele stad te kunnen besturen.

Lees meer over hoe de gemeenteraad werkt