Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad heeft een belangrijke rol in de benoeming van een nieuwe burgemeester.

De raad maakt een profielschets, voert sollicitatiegesprekken en doet aanbevelingen. Voor dit proces is een vertrouwenscommissie benoemd. De vertrouwenscommissie voert ook de jaarlijkse klankbordgesprekken met de burgemeester. 

Achtergrondinformatie

Een burgemeester wordt door de kroon benoemd. In het themadossier Proces opvolging burgemeester staat alle informatie ooverzichtelijk bij elkaar, zoals handreikingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de provincie Zuid-Holland. Ook de brieven van de vertrouwenscommissie aan de gemeenteraad zijn hier te vinden.

Commissievoorzitter en secretaris

De voorzitter en de secretaris van de commissie zorgen samen dat het proces in goede banen wordt geleid. Mocht je vragen hebben over de commissie, neem dan contact op met de secretaris van de vertrouwenscommissie. 

De commissievoorzitter is Rembrandt Rowaan.

Secretaris van de commissie is Gerald van Leiden. Zijn e-mailadres en telefoonnummer vind je bij De griffie.