Commissie Onderwijs en Samenleving

Deze commissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen over de onderstaande onderwerpen. Wil je de raad laten weten hoe jij over een voorstel denkt? Dan kun je inspreken tijdens een commissievergadering.

Onderwerpen

Kalender en vergaderstukken

Kijk op Parlaeus voor de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert.

Commissieleden

Commissieleden zijn raadsleden of duo-leden die door de gemeenteraad zijn benoemd om lid te zijn deze raadscommissie.

Woordvoerders

Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie, maar voeren het woord namens hun fractie over specifieke onderwerpen.

Commissievoorzitter en commissiegriffier

De commissievoorzitter en de commissiegriffier zorgen samen dat de vergadering in goede banen wordt geleid. De voorzitter is een raadslid, maar debatteert niet inhoudelijk mee met de vergadering. Mocht je vragen hebben over de commissie, neem dan contact op met de commissiegriffier.

De commissievoorzitter is Alex Friso.

De commissiegriffier is Viola van Alphen. Viola is bereikbaar via het contactformulier. Haar e-mailadres en telefoonnummer vind je bij De griffie.