Privacy

Jouw privacy vinden wij erg belangrijk. Dit kan betekenen dat een brief die je aan de gemeenteraad of een raadscommissie stuurt niet openbaar zichtbaar is voor iedereen, maar alleen voor raadsleden. Om jouw tekst openbaar beschikbaar te stellen voor iedereen, kun je bovenaan toevoegen dat je toestemming geeft om het openbaar te publiceren.

Let wel op: jouw bijdrage kan ook privacy gevoelige informatie bevatten van anderen. Denk hierbij aan namen, adressen of telefoonnummers. Zorg er voor dat deze niet in jouw tekst voorkomen, omdat je geen toestemming voor een ander kuntgeven. Bij twijfel over privacy zullen wij de stukken altijd alleen zichtbaar maken voor raadsleden.

De raadleden hebben altijd toegang tot alle ingediende stukken.

Voorbeeld van een toestemmingsverklaring:
“Hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tot het openbaar publiceren van onderstaande bijdrage.”

Heb je iets ingezonden maar zie je dit niet terug bij de openbare stukken? Dan hebben wij dit in verband met jouw privacy op ‘niet openbaar’ gezet. Stuur een nieuwe versie zonder persoonsgegevens of met expliciete toestemming aan de griffie als je deze toch openbaar wil laten publiceren.