De griffie

Heb je vragen over de gemeenteraad of wil je een brief sturen aan de gehele raad of een raadscommissie? Neem dan contact op met de griffie. De medewerkers van de griffie ondersteunen, faciliteren en adviseren de gemeenteraad.

Contact

Let op: we kunnen alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor andere vragen over bijvoorbeeld paspoorten, inschrijvingen en zaken van het stadsloket kun je bellen met telefoon 14 071 of voor meer informatie kijken op de website van gemeente Leiden
Wil je in contact komen met het college van burgemeester en wethouders? Op de website van gemeente Leiden staat hoe je met de collegeleden in contact kunt komen.

Taken van de griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende dienst: de griffie. Een belangrijke taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. De griffie adviseert de 39 raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Zo zorgen griffiemedewerkers, onder leiding van de griffier, ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en raad in goede banen worden geleid. Zij verzorgen de stukkenstroom van en naar raad en commissies en stellen de vergaderagenda's samen. Verder verzorgt de griffie de voorlichting vanuit de raad.

Bureau Griffie

De medewerkers van Bureau Griffie zijn het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Leiden met vragen over de gemeenteraad. Daarnaast ondersteunen zij de administratieve processen van de gemeenteraad.

De medewerkers van Bureau Griffie zijn bereikbaar via het contactformulier, e-mailadres griffie@leiden.nl of telefoonnummer 06 36 16 25 75.

  • Katrien Verhoeven-Vyncke
  • Liesbet Dijkstra
  • Mira Kroonenberg

Griffier

De griffier heeft een bijzondere onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad. De griffier geeft leiding aan de griffie.

De griffier van de gemeenteraad is Gerald van Leiden. Gerald is bereikbaar via de algemene contactadressen van de griffie.

Commissiegriffiers

De commissiegriffiers ondersteunen de vier raadscommissies en zijn daarnaast adviseur van de raad op diverse vakgebieden.

Geertrude Haasnoot
Raadsadviseur / Commissiegriffier Leefbaarheid en Bereikbaarheid 
g.haasnoot@leiden.nl06 40 96 39 93  

Carlijne Philips
Raadsadviseur / Commissiegriffier Werk en Middelen
c.philips@leiden.nl06 34 21 30 52 

Anna Marie Slink
Raadsadviseur  
a.slink@leiden.nl06 15 37 97 46

Emiel Teunissen
Raadsadviseur / Commissiegriffier Stedelijke Ontwikkeling
e.teunissen@leiden.nl / 06 40 15 54 57 

Arjo Verweij
Raadsadviseur / Commissiegriffier Onderwijs en Samenleving
a.verweij@leiden.nl06 15 53 57 14

Raadscommunicatie

De communicatiemedewerkers verzorgen de communicatie van de gemeenteraad en de griffie.

Aafke Scheltens 
Communicatieadviseur / perswoordvoerder
a.scheltens@leiden.nl / 06 21 15 40 23

Yvette van Hout
Communicatieadviseur 
y.van.hout@leiden.nl06 18 57 34 76

Linda de Zeeuw
Communicatiemedewerker
l.de.zeeuw@leiden.nl06 18 89 01 52

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. De secretaris van de Rekenkamercommissie is te bereiken via de griffie van gemeenteraad Leiden. Meer informatie is te vinden op de website van de Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie is bereikbaar via de secretaris:

Rini Teunissen
Secretaris Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
rekenkamer@leiden.nl