De griffie

Heb je vragen over de gemeenteraad of wil je een brief sturen aan de gehele raad of een raadscommissie? Neem dan contact op met de griffie. De medewerkers van de griffie ondersteunen, faciliteren en adviseren de gemeenteraad. En zij helpen bewoners van Leiden bij hun contact met de raadsleden.

Wil je inspreken bij een commissievergadering? Vul dan het aanmeldformulier in.

Contact

Let op: we kunnen alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor andere vragen over bijvoorbeeld paspoorten, inschrijvingen en zaken van het stadsloket kun je bellen met telefoon 14 071 of voor meer informatie kijken op de website van gemeente Leiden
Wil je in contact komen met het college van burgemeester en wethouders? Op de website van gemeente Leiden staat hoe je met de collegeleden in contact kunt komen.

Taken van de griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende dienst: de griffie. Een belangrijke taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. De griffie adviseert de 39 raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Zo zorgen griffiemedewerkers, onder leiding van de griffier, ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en raad in goede banen worden geleid. Zij verzorgen de stukkenstroom van en naar raad en commissies en stellen de vergaderagenda's samen. Verder verzorgt de griffie de voorlichting vanuit de raad.

Bureau Griffie

De medewerkers van Bureau Griffie zijn het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Leiden met vragen over de gemeenteraad. Daarnaast ondersteunen zij de administratieve processen van de gemeenteraad.

Machteld van Berkel
Mira Kroonenberg
Linda de Zeeuw
De medewerkers van Bureau Griffie zijn bereikbaar via het contactformulier, e-mail griffie@leiden.nl of telefoonnummer 06 36 16 25 75

Griffier

De griffier heeft een bijzondere onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad. De griffier geeft leiding aan de griffie.

Gerald van Leiden
Griffier
g.van.leiden@leiden.nl / 06 18 30 59 32

Anna Marie Slink
Waarnemend griffier
a.slink@leiden.nl / 06 15 37 97 46

Geertrude Haasnoot
Waarnemend plaatsvervangend griffier / Raadsadviseur  
g.haasnoot@leiden.nl / 06 40 96 39 93

Commissiegriffiers

De commissiegriffiers ondersteunen de vier raadscommissies en zijn daarnaast adviseur van de raad op diverse vakgebieden.

Viola van Alphen
Raadsadviseur / Commissiegriffier Onderwijs en Samenleving
v.van.alphen@leiden.nl06 41 03 97 21

Saskia Hage
Raadsadviseur / Commissiegriffier Werk en Middelen
s.hage@leiden.nl / 06 34 21 30 52

Bart Rijsbergen
Raadsadviseur / Commissiegriffier Stedelijke Ontwikkeling
b.rijsbergen@leiden.nl06 31 67 59 15

Stefan Witteveen
Raadsadviseur / Commissiegriffier Leefbaarheid en Bereikbaarheid 
s.witteveen@leiden.nl06 11 38 72 62 

Raadscommunicatie

De communicatieadviseur verzorgt de communicatie van de gemeenteraad en de griffie.

Angèle Vermeulen
Communicatieadviseur
a.vermeulen@leiden.nl / 06 21 15 40 23

Rekenkamer Leiden & Leiderdorp

De Rekenkamer Leiden & Leiderdorp is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. De secretaris van de Rekenkamer is te bereiken via de griffie van gemeenteraad Leiden. Meer informatie is te vinden op de website van de Rekenkamer.

De Rekenkamer is bereikbaar via de secretaris:

Esther Loozen
Secretaris Rekenkamer Leiden & Leiderdorp
rekenkamer@leiden.nl / 06 43 48 67 20