Een referendum aanvragen

Een referendum

Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. De kiesgerechtigde inwoners van Leiden mogen dan over een voorstel stemmen en brengen daarmee een advies uit aan de gemeenteraad.

(Groepen) inwoners of belangengroeperingen kunnen een referendum aanvragen. De uitslag van een referendum is een advies aan de raadsleden. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit.

Een referendum kan over onderwerpen waar de raad over beslist worden aangevraagd. Er zijn een aantal uitzonderingen. Er kan bijvoorbeeld geen referendum worden gehouden over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven. Ook kun je je niet uitspreken over de vaststelling van de begroting en jaarrekening van de gemeente of de benoeming en het ontslag van ambtenaren.

Meer informatie?

Algemene vragen

Vragen over de vraagstelling bij een referendum

Het inleidend referendumverzoek

Het definitief referendumverzoek

Het referendum