Antje Jordan

Antje Jordan

Contactgegevens

06 41 18 28 91

Ik woon in de Lage Mors.

Binnen de gemeenteraad ben ik:

  • Raadslid
  • Lid commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Ik ben raadslid om deze reden:

Ik ben raadslid, omdat ik mee wil werken aan een groene en gezonde stad die klaar is voor het veranderende klimaat.

Mijn favoriete plek in Leiden is:

Park Kweeklust.

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Ambtenaar provincie Zuid-Holland (betaald)
  • Organisatie Repaircaf√© Leiden (onbetaald)