Alyssa Voorwald

Alyssa Voorwald

Contactgegevens

06 36 14 54 75

Ik woon in Meerburg.

Binnen de gemeenteraad ben ik:

  • Raadslid
  • Lid commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Ik ben raadslid om deze reden:

Ik ben raadslid, omdat Leidenaars het verdienen in een stad te wonen waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een stad waar het prettig leven is, voor jong en oud.

Als raadslid hou ik me bezig met onderwerpen die zich afspelen in het persoonlijk leven van Leidenaars: werk, inkomen, sociale zekerheid, jeugd(zorg), maatschappelijke opvang, integratie en de lhbti-gemeenschap.

De afgelopen jaren heb ik me o.a. ingezet voor een fatsoenlijk vangnet voor ondernemers in coronatijd, onderwijs voor kinderen die noodgedwongen thuis zitten, de sluiting van de bed-bad-brood, goede jeugdzorg voor wie dat echt nodig heeft en een Leiden waar iedereen zichzelf kan zijn.

Speelt er iets in uw buurt? Ik hoor het graag. Stuur me dan een berichtje, mijn contactgegevens staan bovenaan deze pagina.

Mijn favoriete plek in Leiden is:

Absoluut de Hooglandse Kerkgracht. Ik vind dat zo’n prachtige plek. Het is heerlijk om daar te wandelen vanaf de Oude Rijn, richting de Hooglandse Kerk. Elk seizoen ziet het er weer anders uit.

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Business Developer Warmte bij Eneco (betaald)
  • Trainer bij Haya van Somerenstichting (betaald)