26 sollicitanten voor burgemeesterschap Leiden

4 april 2024

Voor het burgemeesterschap van Leiden hebben 26 kandidaten hun belangstelling getoond. Dat heeft Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, in een persbericht bekend gemaakt. Geïnteresseerde kandidaten konden tot 4 april reageren.

De sollicitanten – 15 mannen en 11 vrouwen – variëren in de leeftijd van 28 tot 63 jaar. Onder de sollicitanten bevinden zich (oud) burgemeesters, (oud) wethouders, kandidaten met een landelijk profiel en kandidaten met andere ervaring binnen het openbaar bestuur, danwel het bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld.

De commissaris zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Leiden, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een zo breed mogelijk samengestelde en een zo hoogwaardig mogelijke selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. De naam van deze kandidaat wordt naar verwachting in juli in een openbare raadsvergadering bekend gemaakt. In september is de beëdiging van de nieuwe burgemeester en het afscheid van waarnemend burgemeester Van der Velden gepland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Hofstede, woordvoerder commissaris van de Koning in Zuid-Holland, 06 460 241 56 of mail naar gp.hofstede@pzh.nl