College 2022-2026 beëdigd

17 juni 2022

Op 16 juni zijn Ashley North, Yvonne van Delft, Fleur Spijker, Abdelhaq Jermoumi en Julius Terpstra benoemd als wethouder.

Samen met burgemeester Henri Lenferink vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders (B&W) voor de komende raadsperiode.

Benoeming wethouders

In de raadsvergadering droegen de fracties GroenLinks, D66, PvdA en CDA hun kandidaat wethouders voor. De kandidaten mochten daarna zichzelf voorstellen en zij kregen een aantal vragen van de raadsleden over hoe zij de komende vier jaar als wethouder aan de slag gaan.

Toen alle vragen gesteld waren, werd er gestemd. Dit is een geheime stemming: alle raadsleden schreven de namen van degenen die zij als wethouder willen zien op een briefje. De stemmen werden door een speciale commisie van raadsleden geteld. 

 Alle wethouderskandidaten kregen een overgrote meerderheid van de stemmen. Zij konden daarna dus de eed of belofte afleggen om officieel wethouder te worden. De nieuwe wethouders gaan nu samen aan de slag om hun akkoord 'Samen leven in Leiden' vorm te geven.

Digitale vergadering

Bijzonder in deze vergadering was dat kandidaat wethouder Yvonne van Delft niet aanwezig kon zijn. Zij volgde de vergadering digitaal vanuit huis. De gemeenteraad mag van de wet niet hybride vergaderen: of iedereen moet in de zaal zijn, of iedereen moet digitaal mee doen. Toen de reguliere vergadering was afgesloten, startte er daarom een tweede digitale vergadering waarin Yvonne zichzelf digitaal voorstelde en daarna beëdigd werd. Yvonne is de eerste wethouder van Leiden ooit die digitaal beëdigd is. 

Dubbele rol

Voor Ashley North, Fleur Spijker en Abdelhaq Jermoumi geldt dat zij officieel ook nog raadslid zijn. Zij blijven raadslid tot hun vervangers benoemd zijn. Dat zal in de raadsvergadering van 7 juli gebeuren.