De algemene politieke beschouwingen

10 juni 2024

Donderdag 20 juni komt de gemeenteraad bij elkaar voor de algemene politieke beschouwingen: de start van de behandeling van de jaarstukken van 2023 en de kaderbrief 2024-2028. Tijdens de algemene politieke beschouwingen voeren de fractievoorzitters het woord in het debat. De algemene politieke beschouwingen zijn onderdeel van de Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus).

De P&C-cyclus kent een aantal vaste bespreekstukken die jaarlijks terugkomen. In het voorjaar zijn dit de jaarrekening en jaarverslag met een verantwoording over het afgelopen jaar en de kaderbrief met een vooruitblik richting de begrotingsbehandeling in het najaar. 

 Algemene politieke beschouwingen

In de raad van 20 juni staan de algemene politieke beschouwingen centraal. Dit is de start van de behandeling van de jaarstukken 2023 en de kaderbrief 2024-2028. Tijdens de algemene politieke beschouwingen reageren de fractievoorzitters op de jaarstukken en de kaderbrief en alleen de wethouder financiƫn reageert daarop. Na deze raadsvergadering wordt de komende weken het debat in de commissies voortgezet.

Commissievergaderingen over de jaarstukken en de kaderbrief

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken in vier commissievergaderingen die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. Raadsleden kunnen voorstellen voor (nieuwe) politieke ambities inbrengen en de verantwoordelijke wethouders doen mee aan de discussie. Er zijn 4 commissievergaderingen:

  • Dinsdag 25 juni: commissie Onderwijs & Samenleving
  • Donderdag 27 juni: commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid
  • Dinsdag 2 juli: commissie Stedelijke Ontwikkeling
  • Donderdag 4 juli: commissie Werk & Middelen

Daarnaast vergadert de Commissie voor de Rekeningen op dinsdag 25 juni. De Commissie voor de Rekeningen is de coƶrdinerende commissie voor de behandeling van de jaarstukken.

Op 11 juli neemt de raad een besluit over de jaarstukken en de kaderbrief

In de commissies worden moties en amendementen voorbereid, in de gemeenteraad neemt de raad een besluit. Na een debat over moties en amendementen wordt aan de gemeenteraad gevraagd de jaarstukken en de kaderbrief goed te keuren.

Alle vergaderingen van de raad zijn openbaar

Er vinden in deze periode ook andere vergaderingen plaats. In de kalender van Parlaeus staan alle vergaderingen overzichtelijk bij elkaar, met aanvangstijden, locaties en de bijbehorende stukken. De vergaderingen van de raad en commissies zijn altijd openbaar, live te volgen en achteraf terug te kijken.