De gemeenteraad ontvangt de jaarstukken en de kaderbrief

6 juni 2024

Op donderdag 6 juni ontving Antoine Theeuwen namens de gemeenteraad de jaarstukken 2023 en de kaderbrief 2024 – 2028 van wethouder financiën Ashley North. De overhandiging vormt de start van de bespreking van de financiën van de gemeente en de plannen voor de komende jaren.

De gemeenteraad controleert de jaarstukken

De jaarstukken gaan over de financiën van de gemeente van 2023. Bij de bespreking komt de controlerende rol van de raad naar voren. In de jaarstukken laat het college zien wat er het afgelopen jaar is bereikt en of dat afwijkt van wat was afgesproken. Daarbij wordt ook gezegd wat dat heeft gekost en of dat meer of minder is dan de gemeente van plan was om uit te geven. De gemeenteraad controleert hiermee of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De raad krijgt hierbij advies van een externe accountant, een interne accountant van de gemeente en een aparte raadscommissie: de commissie voor de rekeningen.

De raad kan aanpassingen aan de kaderbrief voorstellen

De Kaderbrief geeft een vooruitblik naar de jaren 2024 tot 2028 en loopt vooruit op de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Daarmee geeft het college een overzicht van de financiën van de gemeente in het huidige jaar en de komende 3 jaar. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de plannen in de volgende begrotingsjaren? Dit raakt de kaderstellende rol van de raad. Tijdens de bespreking van de kaderbrief kan de raad (nieuwe) politieke ambities inbrengen. 

Algemene politieke beschouwingen

De gemeenteraad start de bespreking van de jaarstukken met de Algemene beschouwing op donderdag 20 juni. Dan reageren de fractievoorzitters op de jaarstukken en de kaderbrief en alleen de wethouder financiën reageert daarop. Na deze raadsvergadering wordt het debat in de commissies voortgezet.

Benieuwd naar de stukken?

Alle financiële stukken zijn te vinden in de agenda van de gemeenteraad bij de algemene beschouwingen en op de website van de gemeente.