De raad is met voorjaarsreces

19 februari 2024

De gemeenteraad is met reces van maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari. De eerstvolgende vergadering is op donderdag 7 maart.

Dan komt de gemeenteraad bij elkaar. Op de agenda staat dan onder meer de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze is op 7 maart vanaf 16.00 uur openbaar beschikbaar. Meer informatie vindt u op Parlaeus