De raad wenst je een fijne zomer!

8 juli 2022

In de zomerperiode zijn er geen vergaderingen.

Donderdag 7 juli was de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces en de laatste vergadering in de zaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanaf 1 september vergaderen gemeenteraad en raadscommissies weer in het Stadhuis.