De raad wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2023

22 december 2022

Vanavond vergadert de gemeenteraad voor de laatste keer dit jaar.

De gemeenteraad is met reces. In 2023 vergaderen de gemeenteraad en de commissies in een nieuw 4-wekelijkse cyclus. De commissievergaderingen beginnen weer op 12 januari en de gemeenteraad komt 2 februari weer bij elkaar. Kijk op de kalender van de raad wanneer welke vergadering is gepland.