Benoeming en beëdigingen tijdens de raadsvergadering van 13 oktober

13 oktober 2022

Tobias Sandoval Garcia (CDA) is weer benoemd als raadslid. Armin Zukanovic (D66), Lauri van Oosterom (GroenLinks) en Claudia Berman-de Jong (SP) zijn beëdigd als duo-lid.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober is Tobias Sandoval Garcia (CDA) weer benoemd als raadslid. Hij vervangt Sophie Brinkel die met ziekteverlof is.

Armin Zukanovic (D66), Lauri van Oosterom (GroenLinks) en Claudia Berman-de Jong (SP) zijn beëdigd als duo-lid. Duo-leden zijn geen lid van de gemeenteraad. Een duo-lid is lid van een politieke partij en ondersteunt de raadsleden van die partij bij hun werkzaamheden.