Extra gemeenteraad deze week

15 januari 2024

Dinsdag 16 januari wordt de gemeenteraad van 30 december voortgezet. Er zijn nog een paar agendapunten te bespreken. Donderdag 18 januari komt de commissie Werk en Middelen en de commissie Onderwijs en Samenleving bij elkaar.

Gemeenteraad 

dinsdag 16 januari om 20:00 uur in de Raadzaal

Op de agenda

  • Herijking programma Leiden Inclusief 2023-2025
  • 'Een vliegende start' Onderwijskansenbeleid Leiden 2023 - 2026
  • Uitvoeringsbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade - Deelproject Vijfhoven

De uitgebreide agenda is in te zien op Parlaeus.

Commissie Werk en Middelen

donderdag 18 januari om 20:00 uur in de Raadzaal

Op de agenda

  • Presentatie haalbaarheidsonderzoek Leidse Sleutelpas
  • Beleidsplan Armoede 2024 - 2026 Samen Sterker
  • Wijziging op de Verordening voor de fysieke leefomgeving leiden 2020 - 2023 markten en terrassen

Kijk in de agenda op Parlaeus voor de uitgebreide agenda.

Commissie Onderwijs en Samenleving

donderdag 18 januari om 20:00 uur in de Commissiezaal van het Stadhuis

Op de agenda

  • Presentatie diverse doelgroepen in de stad
  • Inrichting monitor sociaal domein 2023

De uitgebreide agenda is in te zien op Parlaeus.

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Live meekijken kan via de agenda op Parlaeus.