GroenLinks start onderhandelingen na gemeenteraadsverkiezingen

23 maart 2022

Als grootste partij in de Leidse gemeenteraad heeft GroenLinks Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning aangewezen als informateurs om te verkennen hoe de collegeonderhandelingen kunnen beginnen.

Ashley North, lijsttrekker van GroenLinks, heeft de raad vanochtend per brief hierover geïnformeerd. In zijn brief verwijst de heer North naar de kansen en verantwoordelijkheden van de Leidse volksvertegenwoordigers om samen de verbinding met elkaar te zoeken en de stad goed te betrekken bij de besluiten van de gemeenteraad.

De informateurs spreken de komende week met alle in de raad verkozen partijen. In die gesprekken geven de partijen aan hoe zij invulling willen geven aan de bestuurscultuur, welke inhoudelijke uitdagingen zij zien voor de stad, hoe zij deze het liefst zouden aangaan  en welke kansen zij zien om tot een beleidsakkoord en college te komen.

De informateurs schrijven vervolgens een adviesrapport aan de gemeenteraad dat zich met name richt op drie aandachtspunten:

  • Inhoudelijke raakvlakken en tegenstellingen tussen partijen.
  • Bestuurlijke ambities en bereidheid tot collegedeelname van partijen.
  • Bouwstenen voor een nieuw bestuursakkoord en gezonde bestuurscultuur.

In het rapport zal ook advies gegeven worden over welke partijen het best met elkaar een volgende stap kunnen zetten en kunnen gaan formeren, om zo tot een nieuw beleidsakkoord en een nieuw college te komen.
 

Informateurs

  • Rob van Lint heeft talloze management functies in het openbaar bestuur bekleed, ondermeer  bij de NVWA, de IND en het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Momenteel is hij werkzaam als consultant. Van Lint is zelf gemeenteraadslid geweest in Leiden namens de PPR en jarenlang voorzitter van de Leidse Rekenkamercommissie. Vier jaar geleden heeft hij naar grote tevredenheid de functie van informateur bekleed in Leiden.
     
  • Yvonne van Delft was de afgelopen vier jaar wethouder Werk & Inkomen, Economie, Cultuur, Binnenstad en Emancipatie en was daarvoor jarenlang raadslid voor GroenLinks in Leiden. Daarnaast heeft ze  verschillende management en directeursfuncties bekleed en was ze griffier in Delft en Nijmegen.
     
  • Mart Keuning is bijna 10 jaar actief geweest in de Leidse politiek. Van 2012 tot 2018 was hij fractievoorzitter van de ChristenUnie. Momenteel is hij werkzaam bij Pensioenfonds ABP. Er is bewust voor gekozen om ook een informateur van buiten GroenLinks aan te stellen die bovendien goed bekend is met de Leidse bestuurscultuur en affiniteit heeft met de positie van kleinere fracties.