Informatieve sessies op donderdag 11 januari

8 januari 2024

Deze week zijn gemeenteraadsleden uitgenodigd om te praten over de warmtetransitie én over de toekomst van Leiden als kennis en studentenstad. Beide bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 11 januari in het Stadhuis.

Voor de avond over de warmtetransitie, het wijk voor wijk omschakelen naar schonere energie, zijn leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en de commmissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid uitgenodigd. Zij worden bijgepraat over het gemeentelijk beleid in de warmtetransitie, over aankomend beleid en over landelijke wet- en regelgeving, met als doel meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de gemeente heeft en de keuzes die gemaakt kunnen worden in de warmtetransitie. Ook wordt er gesproken over de wijze waarop de raad betrokken kan worden bij de beleidsvorming. Deze bijeenkomst start om 19:30 uur in de Commissiezaal van het Stadhuis. 

Voor de bijeenkomst over Leiden kennisstad zijn de commissie Onderwijs en Samenleving en de commissie Werk en Middelen uitgenodigd om samen met partners van Leiden Kennisstad van gedachten te wisselen over hoe Leiden een toekomstbestendige kennis- en studentenstad kan blijven. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Stadsfoyer op de begane grond van het Stadhuis en begint om 20:00 uur.