Jaarstukken 2021 ontvangen

2 juni 2022

Op donderdag 2 juni ontving de gemeenteraad de jaarstukken 2021 van het college. Wat zijn dat eigenlijk? En wat doet de raad er mee?

Wethouder financiën Paul Dirkse bood de stukken aan aan de raad, in de persoon van nestor Antoine Theeuwen.

De jaarstukken 2021 gaan over de financiën van de gemeente van 1 januari t/m 31 december 2021. Hier komt de controlerende rol van de raad naar voren. In de jaarstukken laat het college zien wat er het afgelopen jaar is bereikt en of dat afwijkt van wat was afgesproken. Daarbij wordt ook gezegd wat dat heeft gekost en of dat meer of minder is dan de gemeente van plan was om uit te geven. De gemeenteraad controleert hiermee of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De raad krijgt hierbij advies van een externe accountant, een interne accountant van de gemeente en een aparte raadscommissie: de commissie voor de rekeningen.

Behandeling

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken in vier commissievergaderingen die elk hun eigen aandachtsgebied hebben:

  • Dinsdag 21 juni: commissie Onderwijs en Samenleving
  • Donderdag 23 juni: commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid
  • Dinsdag 28 juni: commissie Stedelijke Ontwikkeling
  • Donderdag 30 juni: commissie Werk en Middelen

Op 7 juli neemt de raad een besluit over de jaarstukken. Deze vergaderingen zijn openbaar, kijk op Parlaeus voor de tijden en locaties van de vergaderingen. Op Parlaeus zijn alle vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te kijken. 

Kadernota

Normaal gesproken ontvangt de raad samen met de jaarstukken over het voorgaande jaar, ook de kadernota met de vooruitblik naar de volgende vier jaar. Omdat binnenkort het nieuwe college van Leiden wordt gepresenteerd, is er nu geen kadernota. De gemeenteraad zal op 16 juni het debat voeren over het beleidsakkoord en op basis daarvan zal in het najaar de begroting an bod komen.

Benieuwd naar de stukken?

Alle financiële stukken zijn na te lezen op gemeente.leiden.nl/bestuur/financien.