Kinderhartcentrum Leiden mag open blijven

16 januari 2024

Ook de gemeenteraad van Leiden is verheugd over het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland die het concentratiebesluit kinderhartchirurgie heeft vernietigd. De raad vindt het CAHAL onmisbaar voor de zorg en de medische kenniseconomie in de regio.

De raad reageerde instemmend op de mededling van burgemeester Van der Velden tijdens de raad van 16 januari: “In diverse brieven aan de minister van VWS en andere ministers heeft ons college, gesteund door uw raad, de eerdere besluiten van de minister becommentarieerd en gewezen op de ondeugdelijkheid van de besluiten. Voor Leiden weegt dat temeer aangezien sluiting van CAHAL vergaande gevolgen heeft voor het LUMC en het Leiden Bio Science Park – en daarmee voor patiënten en hun naasten, werknemers en studenten. Velen uit uw raad hebben zich ingezet om de ondeugdelijkheid van de besluitvorming aan de orde te stellen. Met de uitspraak van de rechtbank kunnen we concluderen dat deze inzet zeer terecht is geweest. Wat nu de volgende stap is vanuit het ministerie weten we nog niet. De minister van VWS buigt zich nu over de rechterlijke uitspraak."