Leiden zoekt een nieuwe burgemeester. Denk je mee?

20 november 2023

De vertrouwenscommissie heeft met een brief de raad geïnformeerd over het vervolg van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Vanaf 20 november gaat de gemeenteraad de stad betrekken bij de zoektocht. Dat doet zij op verschillende manieren.

Alle inwoners van Leiden kunnen een korte vragenlijst invullen

Tot uiterlijk 10 december kunnen alle inwoners van Leiden een korte vragenlijst invullen. De vragenlijst is ontwikkeld door onderzoeksbureau Citisens en is te vinden via Doe mee, het participatieplatform van de gemeente (mijnburgemeesterleiden.nl), de website van de gemeenteraad, op een aantal locaties in de stad en in de Stadskrant van 23 november. De vragenlijst wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden.

Organisaties en instellingen ontvangen een vragenlijst per mail

Voor organisaties en instellingen is een aparte vragenlijst ontwikkeld die ook tot 10 december ingevuld kan worden. De vragenlijst wordt breed verspreid en is ook beschikbaar via mijnburgemeesterleiden.nl.

De vertrouwenscommissie voert een aantal persoonlijke gesprekken

De vertrouwenscommissie voert daarnaast een aantal persoonlijke gesprekken met organisaties en personen die regelmatig met de burgemeester samenwerken. Denk hierbij aan organisaties op het terrein van veiligheid en handhaving zoals de politie, de brandweer en het openbaar ministerie. Ook spreekt de commissie met onderwijsinstellingen, de gemeentelijke samenwerkingsorganisaties in de regio en medewerkers van de gemeente met wie de burgemeester veel samenwerkt.

De profielschets wordt vastgesteld in de gemeenteraad van 7 maart 2024

Alle input wordt door de vertrouwenscommissie geanalyseerd en gebruikt om in het nieuwe jaar de profielschets te schrijven. De profielschets is de basis voor de sollicitatieprocedure. De profielschets wordt op 7 maart 2024 in een openbare gemeenteraadsvergadering vastgesteld.

Bijlage: Brief aan de raad