Ontwikkelperspectief Leiden-Noord

23 december 2021

We bouwen voort aan Leiden-Noord! Dat is de slogan voor de ontwikkelingen die plaatsvinden in Leiden-Noord. De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering op 2 december 2021 het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord vastgesteld. Maar wat is een Ontwikkelperspectief precies?

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1 vastgesteld. Dit is een visie op hoe Leiden er in de toekomst uit moet gaan zien. De Omgevingsvisie wordt op wijkniveau verder uitgewerkt in Ontwikkelperspectieven, zoals het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord. Dit past bij de wens van de gemeenteraad om beter op wijkniveau te sturen. De Ontwikkelperspectieven worden uiteindelijk uitgewerkt in meer gedetailleerde gebiedsvisies.

De toekomst van Leiden-Noord

Het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord laat zien hoe Leiden-Noord er in de toekomst uit moet gaan zien. Het is een soort handleiding waar naar gekeken moet worden wanneer nieuwe projecten daar starten. De deelgebieden die hier onder vallen zijn: het Oude Lint, Groenoord, de Tuin van Noord, het Hart van Noord, De Hoven, De Kooi, het Noorderkwartier en Nieuw Leyden.

Om tot het Ontwikkelperspectief te komen is veel onderzoek gedaan. Op allerlei manieren is contact gezocht met bewoners, verenigingen, ondernemers en (maatschappelijke) partners om er achter te komen hoe zij de toekomst van Leiden-Noord zien.

In het Ontwikkelperspectief komen verschillende onderwerpen aan bod. Voorbeelden hiervan zijn de type woningen die nodig zijn, ruimte voor sporten en spelen, het versterken van maatschappelijke voorzieningen in de wijk en het verbeteren van de leefbaarheid. Ook komt er meer aandacht voor klimaatadaptatie, duurzaamheid en openbaar vervoer.

Meer informatie kun je hier vinden.