Verklaring namens alle fracties in de gemeenteraad

19 april 2024

De Leidse gemeenteraad staat voor inclusie en dialoog. Namens alle fracties sprak Rembrandt Rowaan op donderdag 18 april tijdens de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid, een verklaring uit.

Aanleiding voor deze verklaring zijn de voornamelijk online haatberichten en bedreigingen aan het adres van wethouder Yvonne van Delft. De burgemeester reageerde op deze verklaring. De verklaring en de reactie van de burgemeester namens het college zijn terug te zien op Parlaeus

Verklaring namens alle fracties in de gemeenteraad

“Steeds vaker zijn volksvertegenwoordigers en bestuurders het mikpunt van nare, intimiderende reacties en bedreigingen. Helaas komt dat ook voor in onze stad Leiden. In het recente verleden, maar ook onlangs, zijn extreme uitingen en bedreigende reacties binnengekomen. Dit keer aan het adres van wethouder Van Delft. Uitingen die in sommige gevallen zelfs in aanmerking komen voor aangifte.
De voltallige Leidse gemeenteraad neemt met klem afstand van de extreme (voornamelijk online) haatberichten en bedreigingen die bij onze bestuurders en volksvertegenwoordigers binnenkomen. Nogmaals benadrukken wij als politieke partijen dat wij staan voor inclusie. Bedreigingen en intimidatie jegens onze politici kunnen en zullen we nooit accepteren. Want in Leiden zoeken we de verbinding en beslechten we verschillen met een respectvolle dialoog.”