Voltallige Leidse raad dient verzamelakkoord in

10 november 2022

Unaniem dient donderdag 10 november de Leidse gemeenteraad een verzamelvoorstel in op de begroting voor 2023. De tien fracties zijn samen tot twintig voorstellen gekomen. Met dit verzamelakkoord wil de gemeenteraad laten zien hoe hij door samenwerking het beste resultaat voor de stad realiseert.

Beleidsakkoord

Afgelopen zomer kwam de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA tot een akkoord. Daarin werd 3 miljoen euro vrij besteedbaar geld gereserveerd voor voorstellen uit de oppositie. Immers, niet enkel de coalitie bestuurt de stad. Totaal kent de Leidse gemeenteraad 10 fracties. Zij samen weerspiegelen de wensen, noden en ambities voor Leiden.

Begroting

Afgelopen weken debatteerden de Leidse raadsleden over alle begrotingsonderdelen. Er werden vele voorstellen genoemd voor onder meer het Leidse onderwijs, sociale hulp, energielasten, lokale economie, meer groen en vele andere thema’s. Aan de hand van al deze voorstellen is dinsdag onderhandeld om tot een breed gedragen akkoord te komen. Dit amendement op de begroting wordt donderdag ingediend. Het verzamelakkoord telt op tot 2,4 miljoen euro aan nieuwe ambities. Het resterende bedrag zal de gemeenteraad in de reserve laten.

Het verzamelakkoord omvat onder meer voorstellen voor:  

  • Compensatie voor de energiekosten van verenigingen
  • Meer vergoedingen voor inwoners die het echt nodig hebben
  • Extra geld voor de Dierenambulance, Voedselbank en Student&Stad
  • Uitbreiding Groentepark Bontekoe
  • Een investering in veiligheid en tegengaan van overlast
  • Actieplan versterking Leidse economie
  • Voorkomen van dakloosheid bij jongeren
  • Vergroening van winkelstraten en het Levendaal
  • Een nieuwe speeltuin bij het Trekvaartplein en beweegtuin voor ouderen
  • Investering in de lokale mediaomroep

Verzamelamendement in Parlaeus

Lees hier het volledige verzamelamendement in Parlaeus.