Voortgang formatie

21 april 2022

Formateur Gerdo van Grootheest heeft in een brief aan de Leidse gemeenteraad een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de formatie.

GroenLinks, D66, PvdA en CDA zijn onder begeleiding van hem de gesprekken gestart. In de brief beschrijft de formateur wat er tot nu is gebeurd en wat er de komende weken op de planning staat. In de komende periode zal de formateur regelmatig de raad en de stad een update van de stand van de formatie geven.

De eerste gesprekken zijn in goede sfeer verlopen. Veel fracties hebben aangegeven geen dichtgetimmerd beleidsakkoord te wensen. Er wordt daarom gekoerst op een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de grote maatschappelijke opgaven van Leiden het uitgangspunt vormen.

De vier formerende partijen willen ook de andere fracties in de raad betrekken bij het formatieproces. De informateur zal hen in de komende weken uitnodigen voor een gesprek.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is door GroenLinks, de grootste fractie in de nieuwe raad van Leiden, een drietal informateurs gevraagd en zij zijn aan de slag gegaan met het informatieproces om te verkennen op welke wijze er een nieuw stabiel stadsbestuur voor Leiden kan komen. Op 8 april hebben de informateurs Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning hun eindrapport aangeboden. In het rapport hebben de informateurs geadviseerd met GroenLinks, D66, PvdA en CDA het formatieproces in te gaan.