Raad en corona

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor de gemeenteraad van Leiden. Hieronder lees je actuele informatie.

De raad en comissies vergaderen digitaal

Sinds 15 november vergaderen de raad en commissies weer volledig digitaal. Hierdoor is het helaas niet mogelijk de vergaderingen te bezoeken. Wel zijn de vergaderingen vanuit huis te volgen via de live uitzending op Politiek Portaal. Daar zijn de opnames ook achteraf on demand terug te kijken. Ook het inspreken bij een commissievergadering verloopt digitaal.

Terugblik

In 2020 en de eerste helft van 2021 vergaderden de gemeenteraad en raadscommissies voornamelijk digitaal. Wanneer het mogelijk was fysiek te vergaderen gebeurde dat voor de raad in museum Naturalis. Daar was ruimte om op 1,5 meter afstand van elkaar te vergaderen. De commissies maakten voor hun fysieke vergaderingen gebruik van de zaal in het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bij een commissievergadering bleef het mogelijk om in te spreken. Insprekers gaven digitaal hun mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moesten nemen of iets dat in de stad speelde. 

De gemeenteraad werd regelmatig geïnformeerd door de voorzitter van de veiligheidsregio (burgemeester Lenferink) over de stand van zaken rondom de coronamaatregelen. Hij vertelde hierover in de raadsvergaderingen en in een speciaal vragenuur, en stuurde een aantal brieven over de situatie in de regio. Het college van burgemeester en wethouders stuurde de gemeenteraad brieven over de situatie in Leiden.

De informatie en brieven aan de raad staan op Politiek Portaal en kun je hieronder terugvinden. Net als de wetgeving, noodverordeningen en verslagen van vragenuren voor fractievoorzitters. 

De positie van de raad tijdens de aanpak van de coronacrisis

Informatie over het coronavirus.

Vragen over het coronavirus? Bezoek rijksoverhied.nl/coronavirus of bel naar 0800-1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle.