Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Leiden is op zoek naar een nieuwe burgemeester. 1 september is Peter van der Velden gestart als waarnemend burgemeester na het vertrek van burgemeester Henri Lenferink. De gemeenteraad is op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester en wil daar nadrukkelijk de stad bij betrekken. Op deze pagina vindt u informatie over het proces naar een nieuwe burgemeester.

De burgemeester vertrekt. Wat gebeurt er dan?

Als de burgemeester vertrekt ontstaat er een vacature en start de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in dit proces en werkt daarin nauw samen met de commissaris van de Koning. De raad heeft voor dit proces een vertrouwenscommissie benoemd. In deze commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd. 

Achtergrondinformatie

Een burgemeester wordt door de kroon benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland hebben een aantal handleidingen opgesteld waarin de procedure voor een burgemeestersbenoeming is toegelicht. In het themadossier Proces opvolging burgemeester staat alle achtergrondinformatie.