Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Leiden is op zoek naar een nieuwe burgemeester. 1 september is Peter van der Velden gestart als waarnemend burgemeester na het vertrek van Henri Lenferink. Een belangrijke stap in de zoektocht is het opstellen van een profielschets. Hierin staat uitgebreid beschreven wat voor een burgemeester bij Leiden past. Met de input uit de stad gaat de vertrouwenscommissie de komende weken werken aan de profielschets. Deze wordt 7 maart 2024 in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. 

Leiden zoekt een nieuwe burgemeester

Tussen 20 november en 10 december konden de inwoners van Leiden meedenken met de gemeenteraad over de profielschets van de nieuwe burgemeester. Er was een vragenlijst voor inwoners, een vragenlijst voor organisaties en er werden een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd met organisaties en personen die regelmatig met de burgemeester samenwerken. Denk hierbij aan organisaties op het terrein van veiligheid en handhaving, onderwijsinstellingen, de samenwerkingsorganisaties en medewerkers van de gemeente.

Alle input wordt door de vertrouwenscommissie geanalyseerd en gebruikt om in het nieuwe jaar de profielschets te schrijven. De profielschets is de basis voor de sollicitatieprocedure.

De burgemeester vertrekt. Wat gebeurt er dan?

Als de burgemeester vertrekt ontstaat er een vacature en start de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in dit proces en werkt daarin nauw samen met de commissaris van de Koning. De raad heeft voor dit proces een vertrouwenscommissie benoemd. 

Achtergrondinformatie

Een burgemeester wordt door de kroon benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland hebben een aantal handleidingen opgesteld waarin de procedure voor een burgemeestersbenoeming is toegelicht. In het themadossier Proces opvolging burgemeester staat alle achtergrondinformatie. 

Laatste nieuws