Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Leiden is op zoek naar een nieuwe burgemeester. 1 september is Peter van der Velden gestart als waarnemend burgemeester na het vertrek van Henri Lenferink. Geïnteresseerde kandidaten konden tot 4 april reageren op de vacature voor de nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie gaat de komende periode in gesprek met mogelijke kandidaten en verwacht in juli de voordracht bekend te maken.

26 sollicitanten voor burgemeesterschap Leiden

Voor het burgemeesterschap van Leiden hebben 26 kandidaten hun belangstelling getoond. Dat heeft Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland in een persbericht bekend gemaakt. De sollicitanten – 15 mannen en 11 vrouwen – variëren in de leeftijd van 28 tot 63 jaar. Onder de sollicitanten bevinden zich (oud) burgemeesters, (oud) wethouders, kandidaten met een landelijk profiel en kandidaten met andere ervaring binnen het openbaar bestuur, danwel het bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld. Lees meer in het nieuwsbericht.
 

De profielschets met bijlagen en achtergrondinformatie is te vinden via de link Profielschets burgemeester.

De burgemeester vertrekt. Wat gebeurt er dan?

Als de burgemeester vertrekt ontstaat er een vacature en start de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in dit proces en werkt daarin nauw samen met de commissaris van de Koning. De raad heeft voor dit proces een vertrouwenscommissie benoemd. 

Achtergrondinformatie

Een burgemeester wordt door de kroon benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland hebben een aantal handleidingen opgesteld waarin de procedure voor een burgemeestersbenoeming is toegelicht. In het themadossier Proces opvolging burgemeester staat alle achtergrondinformatie. 

Laatste nieuws