Twee nieuwe raadsleden en één nieuw duo-lid

10 november 2022

Eli de Graaf (Partij Sleutelstad), Francien Zeggelt (D66) en Gerieke Prins (PvdA) zijn beëdigd in de raad van 10 november.

Eli de Graaf is beëdigd als raadslid en volgt Maarten Kersten op. Maarten nam eerder tijdens de raadsvergadering afscheid als raadslid.

Francien Zeggelt vervangt tijdelijk raadslid Bert Jansen. Bert is met ziekteverlof. Francien is ook beëdigd als raadlid.

Gerieke Prins is beëdigd als duo-lid. Duo-leden zijn geen lid van de gemeenteraad. Een duo-lid is lid van een politieke partij en ondersteunt de raadsleden van die partij bij hun werkzaamheden.